PSA2_ny_071015.jpg
Union Jack
Hem Tjänster Samarbeten Uppdrag


Verksamhetsstöd

PSA Solutions knyter ihop de olika delarna av er verksamhet - affären, processer och IT-stöd - genom att effektivisera och rationalisera detaljerna utan att förlora helhetsperspektivet.

Allt hänger ihop i dagens verksamhet. I den allt mer globala konkurrensen

är det vik_dsc0052-2.jpgtigare än någonsin att minimera onödiga arbetsuppgifter och

att ha resurser i projekten som både kan förstå och hålla ihop

de olika delarna i projektet och samtidigt se projektet i ett 

större sammanhang i verksamheten.

PSA Solutions är just en sådan resurs.  

 

 


PSA Solutions AB                                                                                                         

Hagens Backe 16                        Tel: 070-399 96 73

178 38 Ekerö                                e-post: info@psasolutions.se