PSA2_ny_071015.jpg
Union Jack
Hem Tjänster Samarbeten Uppdrag


Business Process Management

Processutveckling

Business Process Management (BPM) är ett systematiskt tillvägagångssätt för att kontinuerligt förbättra företagets affärsprocesser.

Kopplingen till verksamheten är direkt och ett väl förankrat processägarskap är en nyckel till framgång.

Det handlar om att:

  - gå igenom och dokumentera organisationens processer

  - förbättra organisationens processer

  - säkerställa att organisationen gör rätt saker, i rätt ordning

    och i rätt tid med hjälp av rätt information på ett mätbart sätt!

    Dessutom dynamiskt och föränderligt över tid.

BPM ger en organisation möjlighet att definiera, implementera, förvalta och förädla processer som:

  - involverar mänsklig interaktion

  - involverar flera olika system och program

  - involverar olika juridiska enheter i samma automatiserade processflöde

  - hanterar dynamiska processregler och förändringar, inte bara enkla, statiska flöden

BPM kan delas in i stegen Analys och Design - Genomföra - Mäta och Övervaka - Förbättra. 

PSA Solutions kan hjälpa er att se över era processer, välkommen att skicka en förfrågan.

 

 


PSA Solutions AB                                                                                                         

Hagens Backe 16                        Tel: 070-399 96 73

178 38 Ekerö                                e-post: info@psasolutions.se