PSA2_ny_071015.jpg
Union Jack
Hem Tjänster Samarbeten Uppdrag


Affärsprocesser och IT-stöd

Chief Financial Officer

cfo.jpg

Som CFO eller ekonomichef sätter vi oss noggrannt in i din verksamhet och bemödar oss om att hantera den med samma omsorg som om det vore vårt eget företag.

Det innebär bland annat att verksamheten skall drivas så effektivt som möjligt utifrån de lagar och regler som gäller.

Vi har lång och bred erfarenhet av olika typer av verksamheter och branscher och är vana vid den samordnande rollen som en CFO har - ekonomi, finans, controlling, inköp, IT... 

Under våra uppdrag kommer vi ofta fram till att affärsprocesser och verksamhetsstöd behöver utvecklas och rationaliseras. De mindre, ofta dagliga, effektiviseringarna ser vi som en naturlig del i arbetet. Större

effektiviseringar som till exempel outsourcing av en delprocess drivs efter godkännande oftast som separata projekt.

 

 


PSA Solutions AB                                                                                                         

Hagens Backe 16                        Tel: 070-399 96 73

178 38 Ekerö                                e-post: info@psasolutions.se