PSA2_ny_071015.jpg
Union Jack
Hem Tjänster Samarbeten Uppdrag


Referenser

Johan Brunskog

PSA Solutions huvudresurs heter Johan Brunskog.

Johan är en erfaren CFO med dokumenterad erfarenhet av ledarskap i olika typer av företag och organisationer. Kreativ och flexibel med ett positivt och prestigelöst sätt. Hanterar alla

(o)planerade situationer. Har ett starkt personligt driv samt ett målstyrt och delegerat chefskap.

Van att arbeta både högt och lågt och har en mycket god affärs- och avtalsjuridisk kompetens, säkerställer Corporate Compliance och hanterar all finansiell rapportering till ledning, styrelse och övriga intressenter.

Kreativ med ett intraprenöriellt sinne och strävar efter att digitalisera och effektivisera

så mycket som möjligt.Ett specialistområde är förändringsarbete, verksamhetsutveckling

pdf-logo.jpgoch rationalisering av processer och affärsstöd med eller utan AI och med eller utan outsourcing.

​Mycket god beställarkompetens.

CV Johan Brunskog

PSA Solutions kan även hantera större uppdrag som kräver fler resurser.

 

 


PSA Solutions AB                                                                                                         

Hagens Backe 16                        Tel: 070-399 96 73

178 38 Ekerö                                e-post: info@psasolutions.se