PSA2_ny_071015.jpg
Union Jack
Hem Tjänster Samarbeten Uppdrag


Referenser

Johan Brunskog

PSA Solutions huvudresurs heter Johan Brunskog.

Johan har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har en bred affärsmässig erfarenhet från olika branscher och olika typer av organisationer, främst som CFO/Ekonomichef men även som affärs- och processutvecklare.

Resultatfokuserad och affärsinriktad med en dokumenterad förmåga att leda projekt och

att utveckla IT-system, processer och medarbetare.

Hanterar koncernbokslut och alla övriga förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning.

pdf-logo.jpgEtt särskilt specialistområde är processmodellering och rationalisering av processer

med eller utan outsourcing. .

CV Johan Brunskog

PSA Solutions kan även hantera större uppdrag som kräver fler resurser.

 

 


PSA Solutions AB                                                                                                         

Hagens Backe 16                        Tel: 070-399 96 73

178 38 Ekerö                                e-post: info@psasolutions.se