PSA2_ny_071015.jpg
Union Jack
Hem Tjänster Samarbeten Uppdrag


Huvudresurs

Några citat från tidigare uppdrag

References

"En kompetent och erfaren CFO och konsult med ett brett affärsperspektiv. Uppskattad som chef och kollega"                           VD

"Uppdraget kräver en erfaren person med hög kunskap om affärssystem, ekonomiprocesser samt redovisning. Vidare behöver den personen vara självgående och snabbt sätta sig in i problemställningar och ta fram alternativa lösningar med tillhörande beslutsunderlag. Johan besitter alla dessa egenskaper kombinerat med en social förmåga som

är mycket viktigt i en konsultroll. Det har inneburit att de målsättningar

som uppdraget hade har uppfyllts med hög kvalité och enligt plan"   CFO

"Alla underlag – policy, executive summary, dokument version 3.0

– riktigt bra arbete. Tack!"                                                      Ekonomichef

”Tack för att du inte bara var en konsult utan även en fantastisk kollega.

Service minded och ställde alltid upp när jag behövde hjälp.

En sann mentor.”                                                                            Controller

"Oerhört kompetent med en bred kunskap inom ekonomi- och IT-området.

Oavsett situation alltid lugn och väldigt hjälpsam. Rak och ärlig i alla lägen.

Arbetar snabbt."                                                                          Controller

 

"Tack för ett givande samarbete."                               Ägare revisionsbyrå

Personliga referenser ges på förfrågan. 

 

 


PSA Solutions AB                                                                                                         

Hagens Backe 16                        Tel: 070-399 96 73

178 38 Ekerö                                e-post: info@psasolutions.se