PSA2_ny_071015.jpg
Union Jack
Hem Tjänster Samarbeten Uppdrag


Skanning av leverantörsfakturor

Leverantörsfakturaprocessen

En pappersbaserad leverantörsfakturaprocess är ofta den
tyngsta och mest kostsamma administrativa processen i en organisation. Som tur är går den enkelt att rationalisera genom
att införa system för skanning och digital sakgranskning och attest.

Systemen är som regel web-baserade och kan hanteras på både telefon och läsplatta. Det finns även ofta möjligheter till stora rationalisringsmöjligheter av själva fakturahanteringen med automatattest för avtalsstyrda fakturor, mallhantering för konteringar med mera.

Integration med affärsssystemet gör att både fakturabild och kontering finns även där.

Rätt infört innebär skanning av leverantörsfakturor en stor tidsbesparing i hela organisationen; både för ekonomiavdelningen och för sakgranskare och attestatorer i verksamheten.

 

 


PSA Solutions AB                                                                                                         

Hagens Backe 16                        Tel: 070-399 96 73

178 38 Ekerö                                e-post: info@psasolutions.se