PSA2_ny_071015.jpg
Union Jack
Hem Tjänster Samarbeten Uppdrag


Ständiga förbättringar

I en allt tuffare konkurrens har företag och organisationer inte råd att slappna av utan måste utveckla sig 

för att inte tappa i konkurrenskraft. Att arbeta med ständiga förbättringar blir då en nödvändig och naturlig del i arbetet och är dessutom ett krav för att upprätthålla företagens ISO-certifiering.

Det behövs bara en enkel men effektiv drivmotor för att få saker gjorda. Ett system som gör ärendehanteringen enkel och samlar alla förbättringsmöjligheter på samma ställe: medarbetarförslag, kundsynpunkter, avvikelser och incidenter. Alltså inte bara ett IT-stöd för förslag utan ett nav i förbättringsarbetet!

Enkelt processflödeSystemet bör vara anpassningsbart till era behov av ärendehantering. Oavsett ärendetyp kan flödet vara uppbyggt på samma enkla sätt:

Systemet bör vara mångsidigt och kunna användas till flera olika ärendetyper beroende på vilka behov företaget  har, exempelvis:

 • Förbättringsförslag
 • Avvikelser
 • Reklamationer
 • Kundsynpunkter
 • Förslag från förbättringsgrupper
 • Medarbetarförslag
 • Mötesprotokoll
 • Beröm
 • Revisionsavvikelser
 • Leverantörsavvikelser
 • Handlingsplaner
 • Supportärenden
 • Incidenter
 • Engineering Change Requests

Det ska gå att enkelt koppla till befintliga affärssystem, måste vara enkelt att exportera data till och från och att anpassa för företagets behov av ärendehantering och avvikelsehantering.

Slutligen måste ärendehanteringssystemet vara enkelt att förstå och att använda för att kunna uppnå potentialen i att arbeta med Ständiga Förbättringar.

 

 


PSA Solutions AB                                                                                                         

Hagens Backe 16                        Tel: 070-399 96 73

178 38 Ekerö                                e-post: info@psasolutions.se