PSA2_ny_071015.jpg
Union Jack
Hem Tjänster Samarbeten Uppdrag


Interim Management

Interim Management

PSA Solutions levererar följande tjänster:

   - CFO

   - Ekonomichef

   - Specialist/projektledare

     

Uppdragen handlar ofta om att överta rollen som CFO eller ekonomichef på kortare eller längre tid och täcka upp för en vakans. Vid sådana uppdrag ingår normalt sett även ledningsgrupps- och styrelsearbete och i förekommande fall även internationellt arbete.

Uppdragen som specialist och projektledare kan innebära att driva ett outsourcing projekt av en delprocess eller att projektleda införandet av ett nytt IT-baserat affärsstöd.

Utredningar av olika slag ingår som regel i ovanstående områden
och ett uppdrag som CFO omfattar flera eller samtliga ovanstående områden.  

Vi åtar oss även mer omfattande uppdrag, se samarbeten.

Välkommen att ta kontakt för en förutsättningslös diskussion kring era behov.

 

 


PSA Solutions AB                                                                                                         

Hagens Backe 16                        Tel: 070-399 96 73

178 38 Ekerö                                e-post: info@psasolutions.se