PSA2_ny_071015.jpg
Union Jack
Hem Tjänster Samarbeten Uppdrag


Uppdrag

iStock_000004470299interim20MAn.jpg

Tidslängden på uppdragen varierar från ett par månader upp till några 
år och arbetsuppgifterna inkuderar

  - samtliga föreklommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning
    inkl koncernbokslut, årsredovisningar, inkomstdeklarationer, 

    management rapportering mm.

  - personalledning

  - effektivisering av ekonomiavdelningar

  - rationalisering av processer och IT- stöd

  - outsourcing av processer och IT- stöd

  - digitalisering av underlag som kvitton, reseräkningar, leverantörsfakturor

  - utredningar och utvärderingar

  - utvärdering, upphandling och införande av IT-stöd

 

 


PSA Solutions AB                                                                                                         

Hagens Backe 16                        Tel: 070-399 96 73

178 38 Ekerö                                e-post: info@psasolutions.se