PSA2_ny_071015.jpg
Union Jack
Hem Tjänster Samarbeten Uppdrag

Interim Management

interim-management-1107px-1024px.jpg

PSA Solutions är specialiserade på kvalificerade tjänster inom Interim Management. Vi sätter oss noggrannt in i uppdraget och hanterar det med samma omsorg som om det vore vårt eget företag.

Uppdragen handlar ofta om att gå in i rollen som CFO eller ekonomichef på kortare eller längre tid
och täcka upp för en vakans. Då ingår normalt sett även ledningsgrupps- och styrelsearbete och i förekommande fall även internationellt arbete. Renodlade konsultuppdrag med projektfokus till
exempel för att rationalisera processer och/eller olika IT-baserade affärsstöd förekommer också.

Välkommen att kontakta oss eller läs mer om våra tjänster här.

 


PSA Solutions AB                                                                                                         

Hagens Backe 16                        Tel: 070-399 96 73

178 38 Ekerö                                e-post: info@psasolutions.se