PSA2_ny_071015.jpg
Union Jack
Hem Tjänster Samarbeten Uppdrag


Affärsprocesser

De flesta företag arbetar idag med sina affärsprocesser.

Visualisera processer

En översyn av en eller flera processer kan ge ett snabbt resultat i verksamheten bara genom att ta in en extern resurs som får avsätta tid till att fokusera på detta.

PSA Solutions visualiserar som regel processerna genom att rita upp

dom i ett processmodelleringsverktyg. Detta hjälper till att identifiera flaskhalsar och ökar förståelsen i verksamheten för hur processen faktiskt fungerar. Det ger även en grund att utgå ifrån vid processförbättringar.

Genom att börja med de lågt hängande frukterna - de rutiner och processer i verksamheten som är lätta att identifiera och rationalisera - frigörs tid som höjer produktiviteten i verksamheten. Detta ger även ofta utrymme för mer omfattande effektiviseringsarbete.

De flesta har någon form av systematik bakom sitt processarbete, men vill man ta det ett steg längre bör man 

arbeta strukturerat med området Business Process Management.

PSA Solutions kan hjälpa er att se över era processer;

  - Processutveckling/BPM

  - Ständiga Förbättringar

  - Skanning av leverantörsfakturor

  - Digtal kort- och utläggshantering

Välkommen att skicka en förfrågan.  

 

 


PSA Solutions AB                                                                                                         

Hagens Backe 16                        Tel: 070-399 96 73

178 38 Ekerö                                e-post: info@psasolutions.se